Vestoj de Jugur-nacio

Ambau seksoj de la nacio portas longan robon kun alta kolumo kaj largha antaupeco butonumata che la dekstra flanko. La viroj zonas sin per rugha au blua rubando kaj portas che la talio sabron, fajrilon, malgrandan budhostatuon k.a. La robo de virinoj havas fendojn ambauflanke che la malsupro. La kolumo, manikumoj, fendoj kaj randoj estas garnitaj per broditaj verdaj kaj bluaj tolaj puntoj. La virinoj portas ekster la robo altkoluman veshton el rugha, rozkolora, verda au hele blua brokato, rughan, verdan au purpuran zonon kun kelke da koloraj mantukoj, kaj altajn botojn. En vintro ambau seksoj portas chapon el vulpa pelto kaj altajn botojn. En somero kaj autuno ili portas blankan feltan cilindran chapon kun plata supro kaj garnita rando. La virinoj portas konusan chapelon kun rugha kvasto au pajlan chapelon. Che la rando de la chapelo estas du nigraj silkaj rubandetoj. La antaua randumo estas horizontale etendita kaj la malantaua iom klinita. Post edzinigho la virinoj shanghas sian kapornamon kaj portas orelringojn, braceletojn kaj arghentajn ringojn.

Kapornamo de la virinoj estas tre delikata kaj multekosta metiajho. Oni kunligas per kupraj ringoj rughajn koralajn bidojn, blankajn konkajn pecetojn, agatajn bidojn, perlojn, gemojn kaj arghentajn bloketojn, fiksas ilin sur rughan, bluan tolan shtofon au bovledan peceton kaj fine borderas la shtofon per flavaj, helflavaj, verdaj kaj alikoloraj fadenoj. La kapornamo konsistas el 3 longaj strioj. Unue la virinoj plektas siajn harojn en tri faskojn, unu el ili pendas post la okcipito kaj la aliaj du antau la brusto, fiksas la tri ornamajn pecetojn sur la tri harplektajhojn kaj kunligas ilin per metalaj ringoj. Por la virinoj surmeti kapornamon che la edzinigho estas la plej grava momento en la vivo.